Executivul a modificat, în şedinţa de pe 20 aprilie 2023, Ordonanţa de Urgenţă nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, astfel incat serviciile de audiologie, terapie vocală, nutriţie şi dietetică au fost incluse pe lista specialităţilor conexe actului medical.

„Din lista specialităţilor conexe actului medical au fost excluse serviciile de tehnician aparatură medicală, precum şi fizio-kinetoterapeutul şi profesorul de cultură fizică care sunt incluse activităţii de fizioterapeut şi au fost completate cu serviciile de audiologie, terapie vocală, nutriţie şi dietetică. De asemenea, din lista serviciilor conexe actului medical care se pot desfăşura prin cabinete de practică individuală au fost excluse serviciile de biologie, biochimie şi chimie din sistemul de sănătate din România, precum şi cea de fizică medicală”, informează Guvernul.

Potrivit surse citate, modificările aduse vor contribui la dezvoltarea, eficienţa şi calitatea serviciilor acordate în domeniul sănătăţii. Totodată, furnizorii de servicii conexe actului medical trebuie să-şi exercite activitatea „în strictă concordanţă” cu prescripţiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psihosociale ale beneficiarilor şi cu normele legale.

„Actul normativ creează cadrul legal adecvat implementării şi dezvoltării serviciilor conexe actului medical, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a accesului fără discriminare, în timp util şi neîntrerupt, la serviciile conexe actului medical şi în mod deosebit al persoanelor cu tulburări din spectrul autist”, se arată în comunicatul transmis de Executiv.

Modificările aduse clarifică lista serviciilor conexe actului medical pentru care se autorizează personalul, precum şi a serviciilor conexe actului medical care pot fi furnizate prin cabinete de liberă practică.

„Astfel, serviciile conexe actului medical se pot organiza în cabinete cu sau fără personalitate juridică şi sunt furnizate de persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medicii, iar condiţiile de autorizare a persoanelor, pentru practicarea serviciilor conexe actului medical, se stabilesc prin ordin al ministrului Sănătăţii. Serviciile publice conexe actului medical sunt următoarele: tehnică dentară; biologie, biochimie şi chimie în sistemul sanitar din România; fizică medicală; fizioterapie; psihologie; logopedie; sociologie; optică – optometrie; protezare ortezare; protezare auditivă; audiologie; terapie vocală; nutriţie şi dietetică”, informează sursa citată.

Sursa: AGERPRES